JÄRNVÄGSSTATIONEN

Kommunikationshuset mitt i Alingsås

JÄRNVÄGSSTATIONEN – kommunikationshuset mitt i Alingsås
Foto: Maria Steén

Brisell axelsson grafisk form

0706-883 777

Blå tåget

0771-50 15 01

Illustratör Helga H Brümmer

0322-633114

Journalist Anna Hagnell

0702-78 26 78

Publicdisplay

0735-33 15 90

Lokomotiv Kommunikation

0322-633211, 0705-256647

Ringreklam

0704-01 25 19
Adress: Järnvägsstationen, Stationsgatan 7B, 441 30 Alingsås